Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chci se zeptat, proč se vydávají stále podobná opatření, která ovlivňují především občany, kteří se nacházejí již na území ČR, aby se snížil počet nakažených, když největší nárůst nakažených je především z nakažených lidí, kteří se vracejí z dovolených v zahraničí. Nebylo by dobré omezit tedy jejich možnost návratu? Že by se k nám ti nemocní nepouštěli, dokud by se nepotvrdilo, že jsou zdraví? Nebo, aby se rovnou po překročení hranic někde izolovali, když karanténu stejně nedodržují a dodržovat stejně určitě nebudou?

Předem mockrát děkuji za Vaše vyjádření.

S přátelským pozdravem,

Petr

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.3.2020 20:26:20 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Koronavirus elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.3.2020 20:26:20 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/

ukázat citované pasáže

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď mimo řežim "106"

Identifikátor dokumentu: MZDRX019H85I
značka: MZDR 11923/2020-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 16.03.2020
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1802953.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.