Korespondence s ÚMČ Praha 8 o přístupu k zastávce přívozu

Dotaz byl úspěšný.

Martin Tománek

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

zdvořile vás žádám o poskytnutí kopií korespondence, která proběhla od srpna 2015 do dnešního dne mezi Úřadem městské části Praha 8 a MHMP ve věci úpravy (vylepšení) přístupu ke karlínské zastávce pražského přívozu P7 (Pražská tržnice - Štvanice - Karlín-Rohanský ostrov).

S přátelským pozdravem

Martin Tománek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.4.2017 07:11:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Korespondence s ÚMČ Praha 8 o přístupu k zastávce přívozu elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 26.4.2017 07:11:29 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 26.4.2017 08:23:53
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 26.4.2017 07:11:29 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Korespondence s ÚMČ Praha 8 o přístupu ... podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP6D6ZY2
Datum a čas zaevidování: 26.4.2017 07:25:04
Vaše evidenční údaje: Tománek Martin, U Smaltovny 1335/20, Praha 7, foi+request-6754-41f22cf1@infoprovsechn...

Poučení:
Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Informace pro všechny,

3 přílohy

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Sršeň Michael (MHMP, RFD), Hlavní město Praha [1]11/5/2017

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/kor...