Korespondence s ÚMČ Praha 8 o přístupu k zastávce přívozu

Dotaz byl úspěšný.

Martin Tománek

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

zdvořile vás žádám o poskytnutí kopií korespondence, která proběhla od srpna 2015 do dnešního dne mezi Úřadem městské části Praha 8 a vaším podnikem ve věci úpravy (vylepšení) přístupu ke karlínské zastávce pražského přívozu P7 (Pražská tržnice - Štvanice - Karlín-Rohanský ostrov).

S přátelským pozdravem

Martin Tománek

Lišková Barbora, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

1 příloha

Dobrý den,

Vaši žádost předávám na právní odd. TSK, a.s.

 

S pozdravem

 

Mgr. Barbora Lišková

tisková mluvčí

 

Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
Tel: +420 257 015 527

Mob: + 420 702 017 815
e-mail: [1][emailová adresa]

[2]www.tskpraha.cz

 

 

 

ukázat citované pasáže

Martin Tománek

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S pozdravem
Martin Tománek

Roubíček Martin, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaší žádost dle InfZ a následnou stížnost.

 

S pozdravem

 

Mgr. Martin Roubíček

právní oddělení TSK hl.m.Prahy, a.s.