Korespondence s ÚMČ Praha 8 o přístupu k zastávce přívozu

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Povodí Vltavy, státní podnik měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Martin Tománek

Povinný subjekt: Povodí Vltavy, státní podnik

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

zdvořile vás žádám o poskytnutí kopií korespondence, která proběhla od srpna 2015 do dnešního dne mezi Úřadem městské části Praha 8 a vaším podnikem ve věci úpravy (vylepšení) přístupu ke karlínské zastávce přívozu P7 (Pražská tržnice - Štvanice - Karlín-Rohanský ostrov).

S přátelským pozdravem,

Martin Tománek

Martin Tománek

Povinný subjekt: Povodí Vltavy, státní podnik

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S pozdravem
Martin Tománek