Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Simona Kalousová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kopie usnesení soudu

Čekáme, až si Simona Kalousová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Simona Kalousová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

prosím o poskytnutí usnesení VSP ze dne 27. ledna 2016 pod sp. zn. 5 To 96/2015, a to pro účely sepsání rigorózní práce.

Děkuji a jsem s pozdravem
Mgr. Kalousová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie usnesení
soudu" s evidenčním číslem e2422c73-0433-4f70-b8f2-c1c2a0afd278 a s běžným
číslem 803/2022 bylo doručeno dne 13.01.2022 17:58:48.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

2 přílohy

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Simona Kalousová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.