Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Vinkler prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kopie usnesení

Čekáme, až si David Vinkler přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

David Vinkler

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie těchto usnesení: 4 To 107/2015 ze dne 8. 4. 2015, 4 To 109/2015 ze dne 8. 4. 2015 a 4 To 108/2015 ze dne 6. 5. 2015.
Velice vám děkuji.

S přátelským pozdravem,

David Vinkler

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie usnesení" s
evidenčním číslem 6fa39d81-622f-433e-b901-c6b9aa0edc9a a s běžným číslem
52138/2015 bylo doručeno dne 23.04.2015 11:10:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

4 přílohy

Pastorková Kamila, Krajský soud v Ústí nad Labem

3 přílohy

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Vinkler prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.