Kopie stížnosti ke Krajskému ůřadu Libereckého kraje na Město Ralsko ze dne 13.10.2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Liberecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopií těchto
dokumentů:

1, Kopii Rozhodnutí o stížnosti č.j. SO/579/106-inf KULK 72640/2015 ze dne 20.10.2015, podepsáno oprávněnou osobou Jiřím Němcem.

2, Kopie všech dokumentů, spolu s kompletním spisovým materiálem /včetně sazebníku úhrad/, které byly dne 13.10.2015 doručeny Krajskému úřadu Libereckého kraje-správnímu odboru, prostřednictvím povinného subjektu Města Ralsko, v souvislosti s výše uvedeným vydaným Rozhodnutím o stížnosti.

Odpověď žádám byť v anonymizované podobě výhradně elektronickou cestou,
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He

Povinný subjekt: podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 26.10.2015 jsem Vás žádal o poskytnutí
informace. Ačkoliv Vám byla moje zpráva úspěšně doručena a
požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů,nestalo se tak.
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999
Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí
informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při
dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného
uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Na své žádosti o zaslání
výhradně elektronickou cestou informací týkajících se "Kopie stížnosti ke Krajskému úřadu Libereckého kraje na Město Ralsko ze dne 26.10.2015" nadále trvám.

S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Veškeré informace k dotazu
"Kopie stížnosti ke Krajskému ůřadu Libereckého kraje na Město Ralsko ze dne 13.10.2015"
jsou ke stažení zde:
http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/getFile/...
Rozhodnutí KÚLK o stížnosti je ke stažení zde:
https://onedrive.live.com/redir?resid=48...

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He