Kopie smluv - reklamni zarizeni

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Drbohlav

Povinný subjekt: Městská část Praha 11

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí kopii platných nájemních smluv a smluvních dodatků na pozemky či části pozemků ve vlastnictví/ve správě MČ Praha 11 podepsaných v termínu 1.10.2014 - 22.10.2014 a pronajatých společnostem:

BigBoard Praha a.s., IČ 24226491
Czech Outdoor s.r.o., IČ 241994427
outdoor akzent s.r.o., IČ 00545911

Informace mi prosím poskytněte výhradně elektronickou formou.

Děkuji za vyhovění žádosti.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Drbohlav

Městská část Praha 11

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Kopie smluv - reklamni zarizeni“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy." V případě neexistence zaručeného podpisu bude taková zpráva předána bez evidence ve spisové službě.

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 5000000 bytů.

Městská část Praha 11

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Kopie smluv - reklamni zarizeni“ bylo doručeno 22.10.2014 17:48:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP11/14/062573.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz

Dohnalová Ivana (OMP) P11,

1 příloha

Vážený pane,

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím vedenou pod č.j.: CE/69/2014.

S pozdravem

Dohnalová I.  OMP MČ Praha 11