Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiřina Lafantová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Jiřina Lafantová

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím o zaslání kopie rozsudku 14Nc46006/2021. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jiřina Lafantová

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie rozsudku" s
evidenčním číslem 442c4787-a57b-4356-bec4-b258bab0af9d a s běžným číslem
37073/2022 bylo doručeno dne 18.05.2022 14:07:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiřina Lafantová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.