Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiřina Lafantová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Jiřina Lafantová

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o zaslání kopie rozsudku . Děkuji

S přátelským pozdravem,

Jiřina Lafantová

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie rozsudku" s
evidenčním číslem faac5a43-4486-4b0f-80ad-4a24131af9f6 a s běžným číslem
29085/2022 bylo doručeno dne 18.05.2022 14:06:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Záluská Isabela Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

3 přílohy

Vážená paní,

k Vaší žádosti o informace ze dne 18. 5. 2022 Vám v příloze zasílám
dokument obsahující požadované informace.

S pozdravem

 

Mgr. Isabela Záluská

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 270

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

[3]logo

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiřina Lafantová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.