Kopie rozsudku

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Obvodní soud pro Prahu 1 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zadam o zaslani kopie rozsudku případu 44 T 36/2020 Vincenc Balog na email [email address]
Případně pokud není zhotoven rozsudek budu vděčný i za jiné kopie spisu.

S přátelským pozdravem,
Tomáš Hrubý

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie rozsudku" s
evidenčním číslem 47e43673-4daa-479b-8126-cef17e0af7ec a s běžným číslem
31850/2021 bylo doručeno dne 30.04.2021 04:55:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.