Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Hlavičková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kopie rozsudku

Čekáme, až si Lenka Hlavičková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lenka Hlavičková

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím o zaslání kopie rozsudku sporu vedeného pod spisovou značkou 3T84/2020

S přátelským pozdravem,

Lenka Hlavičková

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Hlavičková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.