Kopie rozhodnutí Vrchního soudu

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Vrchní soud v Praze měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

JUDr. Michaela Bastlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás požádat o zaslání anonymizovaných kopií (v elektronické formě) meritorních rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, ve věcech sp. zn.:
3 Cmo 12/99
3 Cmo 23/99
3 Cmo 110/99
3 Cmo 204/99
3 Cmo 489/99
3 Cmo 578/99
3 Cmo 33/2000
3 Cmo 46/2000
3 Cmo 139/2000
3 Cmo 362/2000
3 Cmo 381/2000
3 Cmo 420/2000
3 Cmo 539/2000
3 Cmo 540/2000
3 Cmo 568/2000
3 Cmo 589/2000
3 Cmo 7/2001
3 Cmo 8/2001
3 Cmo 18/2001
3 Cmo 38/2001
3 Cmo 85/2001
3 Cmo 133/2001
3 Cmo 182/2001
3 Cmo 194/2001
3 Cmo 269/2001
3 Cmo 69/2002
3 Cmo 74/2002
3 Cmo 178/2002
3 Cmo 179/2002
3 Cmo 236/2002
3 Cmo 287/2002
3 Cmo 33/2003
3 Cmo 48/2003
3 Cmo 72/2003
3 Cmo 163/2003
3 Cmo 191/2003
3 Cmo 277/2003
3 Cmo 293/2003
3 Cmo 40/2004
3 Cmo 221/2004
3 Cmo 105/2005
3 Cmo 131/2005
3 Cmo 175/2005
3 Cmo 181/2005
3 Cmo 380/2005
3 Cmo 460/2005
3 Cmo 467/2005
3 Cmo 31/2006
3 Cmo 108/2006
3 Cmo 109/2006
3 Cmo 149/2006
3 Cmo 195/2006
3 Cmo 318/2006
3 Cmo 433/2006
3 Cmo 441/2006
3 Cmo 461/2006
3 Cmo 498/2006
3 Cmo 23/2007
3 Cmo 33/2007
3 Cmo 48/2007
3 Cmo 122/2007
3 Cmo 184/2007
3 Cmo 187/2007
3 Cmo 237/2007
3 Cmo 259/2007
3 Cmo 394/2007
3 Cmo 414/2007
3 Cmo 487/2007
3 Cmo 33/2008
3 Cmo 76/2008
3 Cmo 100/2008
3 Cmo 120/2008
3 Cmo 284/2008
3 Cmo 290/2008
3 Cmo 419/2008
3 Cmo 424/2008
3 Cmo 96/2009
3 Cmo 121/2009
3 Cmo 159/2009
3 Cmo 195/2009
3 Cmo 248/2009
3 Cmo 265/2009
3 Cmo 284/2009
3 Cmo 294/2009
3 Cmo 346/2009
3 Cmo 34/2010
3 Cmo 55/2010
3 Cmo 56/2010
3 Cmo 81/2010
3 Cmo 122/2010
3 Cmo 162/2010
3 Cmo 254/2010
3 Cmo 395/2010
3 Cmo 404/2010
3 Cmo 406/2010

Velice Vám děkuji.

S přátelským pozdravem,

JUDr. Michaela Bastlová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie rozhodnutí
Vrchního soudu" s evidenčním číslem 7131458c-cd5b-418b-98c0-3bf7de9e53ab a
s běžným číslem 7130/2020 bylo doručeno dne 15.05.2020 16:59:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.