Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Klára Zieglerová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Klára Zieglerová

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii příkazu 0 Nt 1761/2030-3 a 0 Nt 1760/2020-7 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S přátelským pozdravem,

Klára Zieglerová

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie NT" s
evidenčním číslem 51beed9f-71a0-4526-8c91-7267727716a1 a s běžným číslem
71037/2020 bylo doručeno dne 21.10.2020 02:33:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie NT" s
evidenčním číslem 51beed9f-71a0-4526-8c91-7267727716a1 a s běžným číslem
71037/2020, doručené dne 21.10.2020 v 02:33:36 a ověřené dne 21.10.2020 v
02:44:59, bylo přiřazeno ke spisové značce "90 SI 146/2020" a ke
zpracování dne 21.10.2020 v 09:13:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chomutov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Voldřich Tomáš JUDr., Okresní soud v Chomutově

2 přílohy

Vážená paní,

 

v příloze Vám zasílám přípis k Vaší žádosti ze dne 21. 10. 2020 o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

 

JUDr. Tomáš Voldřich

asistent soudce

Okresní soud v Chomutově

Tel.: 474 698 339

email: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Klára Zieglerová

Povinný subjekt: Voldřich Tomáš JUDr.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vami zaslany pripis se mi bohuzel nezobrazi.. Zadam Vas timto o nove zaslani.

Dekuji
S pozdravem
Klára Zieglerová

Voldřich Tomáš JUDr., Okresní soud v Chomutově

2 přílohy

Vážení paní,

v příloze zasílám předmětný přípis v jiném formátu, současně níže přikládám jeho obsah.

S pozdravem

JUDr. Tomáš Voldřich
asistent soudce
Okresní soud v Chomutově
Tel.: 474 698 339
email: [emailová adresa]

č. j. 90 SI 146/2020-

Okresní soud v Chomutově
Na Příkopech č.p. 663/29, 430 14 Chomutov
telefon: 474 698 611, fax: 474698579, e-mail: Instituce [OS Chomutov vyžaduje e-mail], IDDS: pstabqe

NAŠE ZNAČKA: 90 Si 146/2020
VAŠE ZNAČKA: ---
VYŘIZUJE: JUDr.. Tomáš Voldřich
DNE: 27. 10. 2019

Vážená paní
Klára Zieglerová

VE VĚCI: Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní,
k Vaší žádosti ze dne 21. 10. 2020 Vás podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ vyzývám k jejímu doplnění následujícím způsobem:
- uvedení adresy trvalého pobytu žadatelky, kdy Vámi uváděná adresa Strupčice 51, 431 11 Jirkov neexistuje,
neboť nedostatek výše uvedených údajů brání postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona.
Nebude-li žádost do 30 dnů od doručení této výzvy potřebným způsobem doplněna, bude odložena, o tomto postupu budete informován.

S pozdravem
JUDr. Tomáš Voldřich
asistent soudce

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Klára Zieglerová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.