David Havlík

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii kupní smlouvy č. 502/2009 ze dne 12. 6. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2010, jejímž předmětem je lokomotiva č. 414.096 s tendrem 41.3365

S přátelským pozdravem,

David Havlík

České dráhy, a.s.

Vážený pane Havlíku,

vaši žádost přeposílám.

S pozdravem
A.Pokorná,Kontaktní centrum ČD

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S přátelským pozdravem,

David Havlík