Kopie

Dotaz byl úspěšný.

Klára Zieglerová

Povinný subjekt: Okresní soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii rozsudku/trestního příkazu 31 T 44/2019 z 29.1.2020 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S přátelským pozdravem,

Klára Zieglerová

Okresní soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie" s evidenčním
číslem bb230640-3729-46b9-968c-be4537edd066 a s běžným číslem 62180/2020
bylo doručeno dne 20.08.2020 23:45:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie" s evidenčním
číslem bb230640-3729-46b9-968c-be4537edd066 a s běžným číslem 62180/2020,
doručené dne 20.08.2020 v 23:45:56 a ověřené dne 20.08.2020 v 23:50:04,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 207/2020" a ke zpracování dne
21.08.2020 v 06:29:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hajná Hana, Okresní soud v Ústí nad Labem

4 přílohy

V příloze zasíláme k Vaší žádosti požadované informace.

Hezký den

 

 

+-------------------------------------+
||Hana Hajná |
|| |
||správkyně aplikace |
||------------------------------------|
||Okresní soud v Ústí nad Labem |
|| |
||Kramoly 641/37 |
|| |
||401 24  Ústí nad Labem |
||------------------------------------|
||telefon:|420 477 047 600 |
|| | |
||mobil: |420 778 749 722 |
|| | |
||e-mail: |[emailová adresa]|
|| | |
||web: |[1]www.justice.cz |
+-------------------------------------+

 

References

Visible links
1. https://www.justice.cz/web/okresni-soud-...