Kopie

Klára Zieglerová vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Klára Zieglerová

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii rozsudku/usnesení 31 T 44/2019 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S přátelským pozdravem,

Klára Zieglerová

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Kopie" s evidenčním
číslem c597b1cb-8472-47c0-82bc-cabd944d9f91 a s běžným číslem 146307/2020
bylo doručeno dne 17.08.2020 03:10:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v
Ústí nad Labem e-mailem dne 17.8.2020.

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně
potvrdils převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Kateřina Sigmundová, DiS.

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 388

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]