Kontrola zveřejňování povinných informací dle z.č. 106/1999 Sb

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Prosím o informaci kdo z MVČR provádí kontrolu dodržování zákona 106/1999 Sb. povinnými subjekty?

2a. Existuje metodický materiál s výkladem pojmu "povinný subjekt"?
2b, pokud ano prosím o jeho zaslání v el. podobě.

3. Kolik kontrol plnění povinností dle z.č. 106/1999 Sb. bylo provedeno v letech 2015 a 2016?

4. Jaké sankce hrozí povinných subjektů pokud neplní své povinnosti dle z.č. 106/1999 Sb?

S přátelským pozdravem,

Petr Kebrle

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 24.4.2017 21:27:43 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kontrola zveřejňování povinných informací dle z.č. 106/1999 Sb elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 24.4.2017 21:27:43 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kontrola...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 24.4.2017 21:27:43
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03G80L9.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

3 přílohy

PID: MVCRX03GEKM2
Spis. značka: MV- 54700-2/ODK-2017
Odesilatel: M-NL-ODK
Věc: Poskytnutí informace na žádost dle 106/1999 Sb.