kontrola v OPPI

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo průmyslu a obchodu měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí informací o výsledcích jednotlivých kontrol v projektech OPPI, v rámci jejich kontroly. Zejména o seznam kontrolovaných projektů a zjištěných nedostatků. Dále žádám o specifikaci vstupů, které pro tyto kontroly dodávala Hospodářská komora ČR, např v rámci zakázky "Asistence při výkonu kontrol fyzické realizace projektů podpořených z prostředků OPPI".

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 5.4.2013 10:46:27
Předmět požadavku / Subject: Dotaz o informace podle dotaz - kontrola v OPPI
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C06VFYX

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.4.2013 10:46:27 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - kontrola v OPPI elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.4.2013 10:46:27 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne / Your submission: 5.4.2013 10:46:27

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: 16192/2013
Datum zaevidování / Submission date: 5.4.2013 10:56:08
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.12.2013 16:53:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informace o vlastnících žadatelů o podporu elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.12.2013 16:53:45 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne / Your submission: 20.12.2013 16:53:45

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: 52964/2013
Datum zaevidování / Submission date: 23.12.2013 08:12:21
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]