Kontrola stavu komunikace ve správě MČ v souvislosti s vydaným rozhodnutím o povolení

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 21.

Michael Hartman

Povinný subjekt: Městská část Praha 21

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 02.06.2014 bylo přes obavy občanů z poškozování technikou vydáno rozhodnutí pod čj: UMCP21/06852/2014, kterým se udělila výjimka pro vjezd zemědělské techniky do Ježovické ulice pro sezonní ošetření polí s dobou platnosti do 02.06.2015.

Dle dříve položeného dotazu (Jiří Bureš, 21/5/2015) ÚMČ konstatuje, že za příp. poškození povrchů vozovky zodpovídá žadatel ( Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice – Jirny, IČ: 463 56 398, sídlo: Zámecká 354, 250 40 Jirny), řešení a projednání je na OMI ÚMČ Praha 21.

Rád bych na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal

1) o kopii dokumentace stavu předmětné komunikace před vydáním povolení ("pasportizaci"), na základě které by mohl být vymáhán případný nárok na uvedení do původního stavu.

2) kdo a kdy tuto dokumentaci pořídil

3) s ohledem na skutečnost, že platnost povolení již před 30 dny vypršela, žádám také o kopii dokumentace stavu po ukončení platnosti povolení.

4) žádám současně o informaci, kdo a kdy následně obojí zpracoval, jak situaci vyhodnotil a zda bylo shledáno nějaké poškození. Žádám o kopii závěrečného vyhodnocení.

S přátelským pozdravem,

Michael Hartman

Podatelna (ÚMČ Praha 21), Městská část Praha 21

[Subject only] FW: Žádost o informace podle dotaz - Kontrola stavu komunikace ve správě MČ v souvislosti s vydaným rozhodnutím o povolení

ukázat citované pasáže

Podatelna (ÚMČ Praha 21), Městská část Praha 21

[Subject only] FW: Žádost o informace podle dotaz - Připomínky k přeložce I/12

ukázat citované pasáže

Podatelna (ÚMČ Praha 21), Městská část Praha 21

[Subject only] FW: Žádost o informace podle dotaz - Konkurzní řízení Betonstav Teplice a.s.

ukázat citované pasáže

Podatelna (ÚMČ Praha 21), Městská část Praha 21

[Subject only] FW: Žádost o informace podle dotaz - RMČ35/0599/12 ze dne 24. 1. 2012

ukázat citované pasáže

Podatelna (ÚMČ Praha 21), Městská část Praha 21

[Subject only] FW: Žádost o informace podle dotaz - Zřizovací listina MZŠ Újezd nad Lesy

ukázat citované pasáže

Podatelna (ÚMČ Praha 21), Městská část Praha 21

[Subject only] FW: Žádost o informace podle dotaz - Smlouva se společností Proxima a.s. na dostavbu úřadu

ukázat citované pasáže

Podatelna (ÚMČ Praha 21), Městská část Praha 21

[Subject only] FW: Žádost o informace podle dotaz - Zveřejňování odpovědí na dotazy dle zákona 106/1999 Sb. na webových stránkách úřadu MČ Praha 21

ukázat citované pasáže