Kontrola revizorů

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Mám na Vás následující otázky ohledně rozmístění revizorů:

1. Prosím sdělte mi počet provedených kontrol na lince A od otevření nové trasy do dnešního dne na následujících stanicích:

Dejvická
Bořislavka
Nádraží Veleslavín
Petřiny

2. Prosím potvrďte či vyvraťte, zda revizoři dostávají za každou udělenou pokutu provizi - bonus

3. Prosím o kopii „průvodce, manuálu či a instrukcí“ jak se mají revizoři chovat k turistům

4. Prosím o potvrzení či vyvrácení informace, zda - li mohou revizoři přijímat pokuty v cizí měně. Pokud ano, vysvětlete mi, jaký kurz používají a jak postupují, dostanou- li bankovku v cizí měně převyšující obnos pokuty

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši níže uvedenou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dle § 14 odst.5 písm.b) zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dovolujeme požádat o upřesnění části Vaší žádosti a to konkrétně o doplnění dotazu č. 1.

Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost rozhodne o odmítnutí žádosti.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [emailová adresa]
http://www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Na základě Vaši odpověď k mému dotazu vysvětluji:

V prvé řadě můj dotaz měl 4 části. Žádali jste o objasnění pouze prvního. Zákon Vám neumožňuje odmítnout zodpovězení dalších tří částí, tím spíše, že jste impllicitně vyjádřili pochopení jeho dalších částí.

Za druhé jste nevysvětlili, co je Vám na prvním dotazu nejasné. Tím pádem jsem nucen hádat. Níže můžete vidět mé úvahy:

Není Vám jasné období, ke kterému se dotaz vzhahuje? Myslím tím ode dne, kdy byl otevřen úsek Dejvická - Motol. Nepamatuji si přesné datum, ale věřím, že DPP jistě ano. Posledním dnem by mělo být datum, ke kterému jsou k dispozici relevantní informace.

Anebo je Vám nejasné na jaký druh kontrol se ptám? Odkazuji se na druh kontrol, kdy revizoři stráví nějaký čas na nástupišti. Většinou jsou k vidění 2-3 revizoři pracující spolu. Předpokládám, že takové kontroly jsou plánovány dopředu. Pokud máte ještě stále pochybnosti, prosím podívejte se na fotogragie na Tweetu (https://twitter.com/HunterPrague/status/...). Tato byla pořízena na Nádraží Veleslavín 19. dubna.

Pokud jste již porozumněli mým dotazům, odpovězte zda- li existují zápisy z kontrol revizorů, pokud ne, vysvětlete na základě čeho si revizoři vybírají místa kontrol. Pokud takové instrukce neexistuji a revizoři mohou kontroly provádět kde chtějí( bez jakéhokoli plánování), tak to prosím uveďte ve své odpovědi.

S pozdravem,

Richard Hunt

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši žádost dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16.05.2015 Vám v příloze zasíláme Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací k části Vaší žádosti podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [emailová adresa]
http://www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobry den

Poplatek na 1,000CZK je dneska zaplaceno

S pozdravem,

Richard Hunt

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE--

Od: Staňková Kristina 900200
Dopravní podnik hlavního města Prahy

27/6/2016

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 16.05.2016 Vám v příloze zasílámr rozhodnutí
k bodu č. 3 Vaší žádosti (2016/55b/900200). Ve zbylých bodech se Vaší
žádosti vyhovuje a požadované informace se zasílají.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [[1]emailová adresa]
[2]http://www.dpp.cz

[3]ukázat citované pasáže

--

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.dpp.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/request/kon...