Kontrola prodeje obecního pozemku k výstavbě RD na kterém nelze dle platného územního plánu stavět.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Obec Náklo

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě dostupných informací z vašich obecních webových stránek www.naklo.cz obec Náklo nabízela k prodeji a následně na zastupitelstvu 14. 6. 2018 schválila prodej pozemku č.779 I 16 k výstavbě rodinného domu. Na tomto pozemku dle platného územního plánu nelze stavět, protože je tam plánovaná příjezdová cesta. Tento platný územní plán je taktéž uveden na vašich webových stránkách.

Žádám vás o následující informace:

Kdo připravoval prodej pozemku č.779 I 16?
Kdo kontroloval, zdali není pozemek č.779 I 16 ničím zatížen a je vhodný k výstavbě rodinného domu?
Byli zájemci o koupi pozemku č.779 I 16 informování o nemožnosti stavět na tomto pozemku rodinný dům z důvodu platného územního plánu?

S přátelským pozdravem,

Jan Novák

Marek Ošťádal, Obec Náklo

1 příloha

Dobrý den pane Nováku.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím reaguji na dotazy, které uvádíte.

Kdo připravoval prodej pozemku č.779 I 16? - Rada obce Náklo schválila
zveřejnění záměru na prodej uvedeného pozemku a následný prodej schvalovalo
zastupitelstvo obce Náklo.
Kdo kontroloval, zdali není pozemek č.779 I 16 ničím zatížen a je vhodný k
výstavbě rodinného domu? - Všech 8 pozemků, které se v rámci uvedeného
prodeje prodávalo, bylo v území, které je určené k výstavbě rodinných domků.
Že se v místě pozemku 776/16 nachází nějaký nesoulad nikoho nenapadlo, a
tudíž to nikdo z obce ani nekontroloval. Dohledem nad souladem s Územním
plánem je pověřen úřad s rozšířenou právní působností, tedy Stavební úřad
Litovel.
Byli zájemci o koupi pozemku č.779 I 16 informování o nemožnosti stavět na
tomto pozemku rodinný dům z důvodu platného územního plánu? - Ano, byli.

Přeji hezký den.

Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo
Náklo 14
783 32 Náklo
IČ: 002 99 251
Tel: 603 777 284
www.naklo.cz

-----Original Message-----
From: Obec Náklo <Instituce [Obec Náklo vyžaduje e-mail]>
Sent: Wednesday, April 17, 2019 10:38 AM
To: [emailová adresa]
Subject: FW: Žádost o informace podle dotaz - Kontrola prodeje obecního
pozemku k výstavbě RD na kterém nelze dle platného územního plánu stavět.

-----Original Message-----
From: Jan Novák <[FOI #7742 e-mail] ??>
Sent: Wednesday, April 17, 2019 8:30 AM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci Obec Náklo <Instituce [Obec Náklo vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Kontrola prodeje obecního pozemku
k výstavbě RD na kterém nelze dle platného územního plánu stavět.

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Obec Náklo

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Obec Náklo

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě dostupných informací z vašich obecních webových stránek
www.naklo.cz obec Náklo nabízela k prodeji a následně na zastupitelstvu 14.
6. 2018 schválila prodej pozemku č.779 I 16 k výstavbě rodinného domu. Na
tomto pozemku dle platného územního plánu nelze stavět, protože je tam
plánovaná příjezdová cesta. Tento platný územní plán je taktéž uveden na
vašich webových stránkách.

Žádám vás o následující informace:

Kdo připravoval prodej pozemku č.779 I 16?
Kdo kontroloval, zdali není pozemek č.779 I 16 ničím zatížen a je vhodný k
výstavbě rodinného domu?
Byli zájemci o koupi pozemku č.779 I 16 informování o nemožnosti stavět na
tomto pozemku rodinný dům z důvodu platného územního plánu?

S přátelským pozdravem,

Jan Novák

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #7742 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení
do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle
§ 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na
základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle
Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace
způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při
uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje
osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich
uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste
podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni
zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při
uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací,
nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

17/4/2019
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami - ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže

Povinný subjekt: Marek Ošťádal

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaše odpověď k druhému dotazu:
Kdo kontroloval, zdali není pozemek č.779 I 16 ničím zatížen a je vhodný k
výstavbě rodinného domu? - Všech 8 pozemků, které se v rámci uvedeného
prodeje prodávalo, bylo v území, které je určené k výstavbě rodinných domků.
Že se v místě pozemku 776/16 nachází nějaký nesoulad nikoho nenapadlo, a
tudíž to nikdo z obce ani nekontroloval.

V této odpovědi přiznáváte závažné pochybení tím, že nikoho nenapadlo pozemky zkontrolovat. Vaší povinností je před prodejem obecního pozemků k výstavbě RD provést kontrolu, navíc pokud jsou v kupní smlouvě (zveřejněné v odpovědi 17. 12. 2018) uvedené výrazné smluvní pokuty (200 tis. Kč) pro kupujícího při nedodržení dvouletého termínu pro vyřízení dokladů pro zahájení stavby RD.

Můj dotaz zní, jaké byly přijaty opatření, aby v budoucnu nedocházelo k takto závažným pochybením při prodeji obecních pozemků.

Vaše odpověď ke třetímu dotazu:
Byli zájemci o koupi pozemku č.779 I 16 informování o nemožnosti stavět na
tomto pozemku rodinný dům z důvodu platného územního plánu? - Ano, byli.

V této odpovědi potvrzujete, že jste zájemce informoval, že kupují pozemek k výstavbě RD na kterém však nelze stavět RD.
Můj dotaz zní, kdo měl ze zájemců i po sdělení informace o nemožnosti stavět na pozemku č.779 I 16 RD, zájem tento pozemek s rizikem smluvních pokut koupit.

Dále žádám s sdělení, kteří další zájemci a kdy byli informováni o nemožnosti stavět na
tomto pozemku č.779 I 16 rodinný dům z důvodu platného územního plánu.

S pozdravem,

Jan Novák