Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Škoda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kontrola počítadla ujeté vzdálenosti při pravidelné technické prohlídce

Čekáme, až si Jaroslav Škoda přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jaroslav Škoda

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí právního výkladu vyhlášky č. 211/2018 Sb. O technických prohlídkách vozidel platné od 1.10.2018. V příloze č.1 uvedené vyhlášky v bodě 7.11 Počítadlo ujeté vzdálenosti, je-li instalováno provádí technik vizuální kontrolu, porovnání údajů z předchozí technické prohlídky v IS TP. U STK panuje totiž názor, že technik si může vybrat údaje o počtu ujetých kilometrů z jakékoliv technické prohlídky, nikoliv však jen z předchozí (tzn. poslední), jak je uvedeno v tabulce.
Můj dotaz zní: musí technik porovnávat současný údaj z počítadla s předchozí (myšleno poslední) kontrolou nebo musí k porovnání použít údaje z jakékoliv kontroly?
Uvedu příklad pro názornost:
5.2.2020 – pravidelná prohlídka-240 000 km,
9.2.2018 – pravidelná prohlídka – 221 000 km,
24.3.2017 – pravidelná prohlídka - 214 000 km,
15.2.2017 – evidenční kontrola – 275 000 km,
27.1.2017 – evidenční kontrola – 0 km,
9.6.2015 – pravidelná kontrola – 230 000 km.
Může STK v tomto případě vydat vozidlu způsobilost pro další provoz jen na dobu 30 dnů a požadovat po vlastníkovi vozidla protokol o výměně nebo opravě počítadla ujeté vzdálenosti s datem z roku 2017? Z předchozích údajů je patrné, kdy došlo k manipulaci s počítadlem, současný vlastník zakoupil vozidlo 9.2.2018.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Ing. Jaroslav Škoda, soudní znalec

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 13.02.2020 18:20:35
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kontrola počítadla ujeté
vzdálenosti při pravidelné technické prohlídce
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 13.02.2020 18:20:35
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Kontrola
počítadla ujeté vzdálenosti při pravidelné technické prohlídce
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Škoda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.