Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bc. Markéta Hřivnová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kontaktní informace o obcích v kraji

Bc. Markéta Hřivnová vznesl tento dotaz dotaz na Ústecký kraj

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Bc. Markéta Hřivnová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Bc. Markéta Hřivnová

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání adresářů obecních, městských úřadů nacházejících se v Ústeckém kraji, včetně kontaktů na starosty, tedy jména aktuálních starostů, e-mailové adresy, popř. telefonní kontakty.

Informace žádám v otevřeném počítačovém formátu např. excel.

Předem moc děkuji za vyřízení žádosti.

S přátelským pozdravem,
Bc. Markéta Hřivnová

Ústecký kraj

1 příloha

AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Ústecký kraj/Krajský úřad Ústeckého kraje

Věc: Žádost o informace podle dotaz - Kontaktní informace o obcích v kraji
Datum a čas dodání: 24.04.2023 10:30:00
Odesílatel: [FOI #9521 e-mail] ??

Tato zpráva potvrzuje pouze splnění technologických požadavků pro příjem datových zpráv a jeho předání ke zpracování. V případě, že zpracovatelem budou v podání zjištěny formální či obsahové nedostatky bude odesílatel vyzván k nápravě.

Děkujeme za pochopení.

e-podatelna
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax: +420 475 200 245
e-mail: Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky podepsaná a ostatní podání)
web: www.kr-ustecky.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu pdf,txt,rtf,doc,docx,xls,xlsx,png,tif,tiff,jpg,jpeg,jfif,mpeg-2,mpeg-1,gif,wav,xml,pcm,isdoc,isdocx,zfo,htm,html,odt,ods,odp,ppt,pptx,mp2,mp3,csv s povolenou velikostí max. 20 MB. neomezeno bytů.

Ústecký kraj

2 přílohy

AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY Ústecký kraj/Krajský
úřad Ústeckého kraje Dobrý den, Vaše podání ve věci „Žádost o informace
podle dotaz - Kontaktní informace o obcích v kraji“ bylo doručeno
24.04.2023 10:30:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod
číslem KUUK/061803/2023 . Podání bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Povinnost připojení
zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu k podání učiněnému
prostřednictvím elektronické adresy podatelny je stanovena konkrétními
právními předpisy v dané oblasti. Neexistence či neplatnost elektronické
podpisu tedy vždy neznamená neplatnost doručeného podání. Upozorňujeme
však, že podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, musejí být opatřeny zaručeným nebo kvalifikovaným
elektronickým podpisem nebo do 5 dnů řádně potvrzeny. Obecné podmínky pro
užití elektronického podpisu při doručování podání v elektronické podobě
naleznete: <>. Děkujeme Vám za důvěru. e-podatelna Ústecký kraj Velká
Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem tel.: +420 475 657 111 fax: +420
475 200 245 e-mail: Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky
podepsaná a ostatní podání) web: www.kr-ustecky.czPříjem podání
elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu
pdf,txt,rtf,doc,docx,xls,xlsx,png,tif,tiff,jpg,jpeg,jfif,mpeg-2,mpeg-1,gif,wav,xml,pcm,isdoc,isdocx,zfo,htm,html,odt,ods,odp,ppt,pptx,mp2,mp3,csv
s povolenou velikostí max. 20 MB. neomezeno bytů.

Hašek Vojtěch, Ústecký kraj

8 příloh

Vážená paní bakalářko,

 

Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje jako povinný subjekt dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 24.04.2023 Vaší elektronickou
žádost evidovanou pod č. j. KUUK/061803/2023, o poskytnutí informací dle
InfZ.

 

Přílohou Vám zasílám sdělení o poskytnutí odkazu pro získání požadované
informace dle § 6 odst. 1 InfZ.

 

S pozdravem

 

Mgr. Vojtěch Hašek

Odbor legislativně-právní

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 220

e-mail: [1][emailová adresa]

[2]www.kr-ustecky.cz

[3]24x24_youtube3[4]mezera[5]18x18_linked[6]mezera[7]18x18_fb[8]mezera[9]18x18_rss

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.kr-ustecky.cz/
3. https://www.youtube.com/channel/UCfj7PXN...
5. https://www.linkedin.com/company/krajský...
7. https://www.facebook.com/usteckykrajzive/
9. https://www.kr-ustecky.cz/rss/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bc. Markéta Hřivnová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.