Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bc. Markéta Hřivnová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Bc. Markéta Hřivnová

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání adresářů obecních, městských úřadů nacházejících se v Ústeckém kraji, včetně kontaktů na starosty, tedy jména aktuálních starostů, e-mailové adresy, popř. telefonní kontakty.

Informace žádám v otevřeném počítačovém formátu např. excel.

Předem moc děkuji za vyřízení žádosti.

S přátelským pozdravem,
Bc. Markéta Hřivnová

Ústecký kraj

1 příloha

AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Ústecký kraj/Krajský úřad Ústeckého kraje

Věc: Žádost o informace podle dotaz - Kontaktní informace o obcích v kraji
Datum a čas dodání: 24.04.2023 10:30:00
Odesílatel: [FOI #9521 e-mail] ??

Tato zpráva potvrzuje pouze splnění technologických požadavků pro příjem datových zpráv a jeho předání ke zpracování. V případě, že zpracovatelem budou v podání zjištěny formální či obsahové nedostatky bude odesílatel vyzván k nápravě.

Děkujeme za pochopení.

e-podatelna
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax: +420 475 200 245
e-mail: Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky podepsaná a ostatní podání)
web: www.kr-ustecky.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu pdf,txt,rtf,doc,docx,xls,xlsx,png,tif,tiff,jpg,jpeg,jfif,mpeg-2,mpeg-1,gif,wav,xml,pcm,isdoc,isdocx,zfo,htm,html,odt,ods,odp,ppt,pptx,mp2,mp3,csv s povolenou velikostí max. 20 MB. neomezeno bytů.

Ústecký kraj

2 přílohy

AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY Ústecký kraj/Krajský
úřad Ústeckého kraje Dobrý den, Vaše podání ve věci „Žádost o informace
podle dotaz - Kontaktní informace o obcích v kraji“ bylo doručeno
24.04.2023 10:30:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod
číslem KUUK/061803/2023 . Podání bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Povinnost připojení
zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu k podání učiněnému
prostřednictvím elektronické adresy podatelny je stanovena konkrétními
právními předpisy v dané oblasti. Neexistence či neplatnost elektronické
podpisu tedy vždy neznamená neplatnost doručeného podání. Upozorňujeme
však, že podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, musejí být opatřeny zaručeným nebo kvalifikovaným
elektronickým podpisem nebo do 5 dnů řádně potvrzeny. Obecné podmínky pro
užití elektronického podpisu při doručování podání v elektronické podobě
naleznete: <>. Děkujeme Vám za důvěru. e-podatelna Ústecký kraj Velká
Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem tel.: +420 475 657 111 fax: +420
475 200 245 e-mail: Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky
podepsaná a ostatní podání) web: www.kr-ustecky.czPříjem podání
elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu
pdf,txt,rtf,doc,docx,xls,xlsx,png,tif,tiff,jpg,jpeg,jfif,mpeg-2,mpeg-1,gif,wav,xml,pcm,isdoc,isdocx,zfo,htm,html,odt,ods,odp,ppt,pptx,mp2,mp3,csv
s povolenou velikostí max. 20 MB. neomezeno bytů.

Hašek Vojtěch, Ústecký kraj

8 příloh

Vážená paní bakalářko,

 

Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje jako povinný subjekt dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 24.04.2023 Vaší elektronickou
žádost evidovanou pod č. j. KUUK/061803/2023, o poskytnutí informací dle
InfZ.

 

Přílohou Vám zasílám sdělení o poskytnutí odkazu pro získání požadované
informace dle § 6 odst. 1 InfZ.

 

S pozdravem

 

Mgr. Vojtěch Hašek

Odbor legislativně-právní

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 220

e-mail: [1][emailová adresa]

[2]www.kr-ustecky.cz

[3]24x24_youtube3[4]mezera[5]18x18_linked[6]mezera[7]18x18_fb[8]mezera[9]18x18_rss

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.kr-ustecky.cz/
3. https://www.youtube.com/channel/UCfj7PXN...
5. https://www.linkedin.com/company/krajský...
7. https://www.facebook.com/usteckykrajzive/
9. https://www.kr-ustecky.cz/rss/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bc. Markéta Hřivnová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.