Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Minář prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

kde mohu bezplatně získat všechny emailové adresy měst a obcí na území ČR?

Děkuji za informaci

S přátelským pozdravem,

Jan Minář

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
16.12.2020 12:26:30
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 9554/2020
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jste požádal o
sdělení, kde můžete nalézt emailové adresy měst a obcí na území ČR.

 

K Vašemu dotazu sdělujeme, že žádným takovým seznamem Ministerstvo pro
místní rozvoj nedisponuje a vedení takovéto databáze mu žádný předpis
neukládá.

 

Dovolujeme si Vás však odkázat např. na Ministerstva vnitra ČR
[1]https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/ostatni-...
, popř. Český statistický úřad [2]Českém statistickém úřadu (ČSÚ),
 případně na další webové stránky:
[3]https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/obce/ares_o...
[4]http://mesta.obce.cz/
S pozdravem a přáním všeho dobrého v novém roce

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[5]e-mail:[emailová adresa]

[6]www.mmr.cz

 

 

 

[7][FOI #8501 e-mail] ??

 

References

Visible links
1. https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/ostatni-...
2. https://www.czso.cz/csu/czso/4116-13-n_2...
3. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/obce/ares_o...
4. http://mesta.obce.cz/
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.mmr.cz/
7. mailto:[FOI #8501 e-mail] ??

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Minář prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.