Konkurzní řízení na SLEVOTÉKA č.KSBR 54 INS 9991/2020-A-12

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Rád bych se zeptal jaký je stav uvedeného konkurzního řízení, zda bude vyplacena náhrada za vzniklou škodu (zaplacený a poté zrušený pobyt v hotelu ).

S přátelským pozdravem,

NOVOTNÝ

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Konkurzní řízení na
SLEVOTÉKA č.KSBR 54 INS 9991/2020-A-12" s evidenčním číslem
43b6f471-0806-4c0c-becd-1abf51352b8e a s běžným číslem 186220/2021 bylo
doručeno dne 26.08.2021 15:13:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost.

Pospíchalová, správa soudu