Konkurzní řízení Betonstav Teplice a.s.

Pavel Roušar vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 21

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 21 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Pavel Roušar

Povinný subjekt: Městská část Praha 21

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mám tyto dotazy:

1) V minulosti chybou pracovníků Finančního odboru byla část finančních prostředků určená k bankovní záruce na stavbu Polyfunkčního domu stavěného dodavatelem Betonstav Teplice omylem zaslána přímo dodavateli. O jakou výši finančních prostředků se jednalo?

2) MČ přihlásila svou pohledávku do konkurzu, který byl na společnost Betonstav Teplice vyhlášen, protože společnost neplnila smluvní závazky plynoucí ze smlouvy. V jaké výši je přihlášená pohledávka za společností Betonstav Teplice? Jak je tato částka účtována v účetnictví MČ Praha 21? Jak je odepisována? Prosím o vysvětlení související se zaúčtováním a evidencí této pohledávky.

3) Městské části tím vznikla škoda, jejíž výše je závislá na případném částečném nebo úplném uspokojení přihlášené pohledávky v konkurzu. Kontaktovala MČ správce konkruzní podstaty pro zjištění informací o případné výši uspokojení pohledávky? Pokud ano, prosím o kopie této komunikace.

4) Kdo je za škodu odpovědný, jaká opatření proti podobným chybám byla stanovena a jak byli viníci potřestáni?

S přátelským pozdravem,

Pavel Roušar