Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Markéta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Konkurz na ředitele školy - potvrzení praxe

Markéta vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Markéta přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych požádala o informaci. Budu se hlásit do konkurzu na ředitele školy. Již 12 let jsem jmenována ředitelem jiného školského zařízení. Jak
správně ke konkurzu doložit získanou praxi v poslední době?
S přátelským pozdravem,

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Konkurz na
ředitele školy - potvrzení praxe', zaslané '14.03.2023 12:58:29' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXCTCL

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

k Vašemu dotazu uvádím, že , že jakékoliv náležitosti ve vztahu k doložení absolvované praxe nejsou právními předpisy stanoveny, ale za všech okolností bude nutné přihlížet k obsahu vyhlášení konkursního řízení ve vztahu ke stanoveným obsahovým náležitostem přihlášky na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve zn. pozdějších předp.

Zároveň však platí, že jestliže není ve vyhlášení konkurs. řízení stanoveno jinak, může být praxe doložena např. obsahem pracovní smlouvy, v rámci níž je popsán název pozice či vykonávané činnosti, případně zaslaným jmenováním, či čestným prohlášením zřizovatele, případně také životopisem či zápočtovým listem.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Markéta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.