Martina Šumberová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych se zeptat, zda je možné se hlásit do konkurzu na ředitele MŠ, pokud uchazeč má vysokoškolské pedagogické vzdělání pro 2. stupeň ZŠ a praxí na 1., 2. stupni ZŠ i na SŠ. v délce min. 9 let. Chybí ovšem praxe v MŠ. Je možné se hlásit i do konkurzu i tak, že by si popř. doplnil vzdělaní pro předškolní vzdělávání v průběhu vykonávání funkce?
Děkuji a prosím za jasnou odpověď není to jasné z výkladu zákona.

S přátelským pozdravem,

Martina Šumberová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Konkurz na
ředitele MŠ - vzdělání', zaslané '25.01.2024 13:54:57' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXXWLK

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

Ředitel školy musí mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou
činnost, kterou bude vykonávat. Tento požadavek je třeba splnit již při
podání přihlášky do konkursního řízení.

Pokud jde o absolventa programu Učitelství, získal kvalifikaci asistenta
pedagoga. Pokud je v MŠ tato pozice zřízena, může jako ředitel vykonávat
PPČ na této pozici, pak by kvalifikační předpoklady splnil. V případě
praxe – požaduje se celková praxe spočívající ve výkonu PPČ, řídící
činnosti příp. činnosti ve výzkumu a vývoji. Není rozlišováno, na jakém
druhu školy byla praxe vykonávána pro splnění zákonných podmínek.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [1][emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Martina Šumberová

# Datum narození:  1984-10-15

# Adresa: Bělská 498, Police nad Metují, 549 54

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

chtěla bych se zeptat, zda je možné se hlásit do konkurzu na ředitele MŠ,
pokud uchazeč má vysokoškolské pedagogické vzdělání pro 2. stupeň ZŠ a
praxí na 1., 2. stupni ZŠ i na SŠ. v délce  min. 9 let.  Chybí ovšem praxe
v MŠ. Je možné se hlásit i do konkurzu i  tak, že by si popř. doplnil
vzdělaní pro předškolní vzdělávání v průběhu vykonávání funkce?

Děkuji a prosím za jasnou odpověď není to jasné z výkladu zákona.

 

S přátelským pozdravem,

 

Martina Šumberová

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[3][FOI #9677 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [5]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

25/1/2024

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[6]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.msmt.cz/
3. mailto:[FOI #9677 e-mail] ??
4. http://www.informaceprovsechny.cz/
5. http://www.infoprovsechny.cz/
6. https://infoprovsechny.cz/help/officers