Konkurz na ředitele MŠ

Anna Horkelová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Anna Horkelová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych se Vás zeptat, zda se mohu přihlásit do konkurzu na ředitelku mateřské školy v případě, že si teprve doplňuji potřebnou kvalifikaci? V akademickém roce 2023/2024 začínám studovat 3letý bakalářský studijní program Speciální pedagogika, zřizovatel bude vyhlašovat konkurz začátkem roku 2024. Potřebnou praxi mám, studium pro ředitele škol jsem také absolvovala.

S přátelským pozdravem

Anna Horkelová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Konkurz na
ředitele MŠ', zaslané '15.08.2023 20:47:09' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXKFPN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

v uvedeném platí, že ředitelem školy může být vždy pouze fyzická osoba, která splňuje všechny předpoklady na základě § 3 z. č. 563/2004 Sb. a současně získala praxi ve výkonu PPČ nebo činnosti, pro niž jsou nezbytné znalosti stejného, příp. obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v případě ředitele MŠ v délce 3 let (§ 5 odst. 1 psím. a) zákona).
Platí tedy, že ředitel tedy musí vždy splňovat kvalifikaci pro PPČ, jíž vykonává, a to bez ohledu, o jakou PPČ se jedná (§ 3 odst. 1 písm. b)). Jediným limitem je, že daná pozice musí na škole existovat, tedy být zřízena.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže