Konkrétní důvody pro trvající uzavření psích parků v Mladé Boleslavi

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ žádám o poskytnutí výčtu všech konkrétních důvodů pro trvající uzavření psích parků v Mladé Boleslavi, resp. výčet konkrétních odůvodnění, kým přesně a proč je venčení psů v prostorách veřejných parků ve městě, v nichž je stejný základní itenerář jako ve veřejných parcích (lavičky, odpadkové koše) vyhodnocováno jako méně nebezpečné (takže mohou být otevřené) nežli venčení psů v psích parcích (které jsou stále uzavřené).
2/ Žádám o informaci, kteří konkrétní odborníci na problematiku obecné hygieny či riziko šíření nákazy COVID-19, z řad právnickýcých či fyzických osob městu Mladá Boleslav toto stále trvající uzavření psích parků (ke dni 25. 5. 2020) doporučili či doporučují,

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20200000003708

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Konkrétní důvody pro trvající
uzavření psích parků v Mladé Boleslavi
Datum doručení: 25.5.2020 19:03:30
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, 1/ žádám o poskytnutí výčtu všech konkrétních důvodů pro
trvající uzavření psích parků v Mladé Boleslavi, resp. výčet konkrétních
odůvodnění, kým přesně a proč je venčení psů v prostorách veřejných parků
ve městě, v nichž je stejný základní itenerář jako ve veřejných parcích
(lavičky, odpadkové koše) vyhodnocováno jako méně nebezpečné (takže mohou
být otevřené) nežli venčení psů v psích parcích (které jsou stále
uzavřené). 2/ Žádám o informaci, kteří konkrétní odborníci na problematiku
obecné hygieny či riziko šíření nákazy COVID-19, z řad právnickýcých či
fyzických osob městu Mladá Boleslav toto stále trvající uzavření psích
parků (ke dni 25. 5. 2020) doporučili či doporučují, S přátelským
pozdravem, Martina Brzobohatá Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #8287 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8
Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této
žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona
106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na
stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s
takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). Ochrana osobních údajů žadatele: Jako provozovatel služby
Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve
vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou
vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na
stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách
www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k
jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k
porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona
správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za
účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací
zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění
identifikačních údajů žadatele. Datum podání: 25/5/2020
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem
informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo
oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami –
ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Najberková Alena, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze zasílám sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

Ing. Alena Najberková

Magistrát města Mladá Boleslav

Odbor stavební a rozvoje města

oddělení služeb

Tel.: 326716116, 739348394                

e-mail: [emailová adresa]