Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Čermák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kongresové centrum Zlín - odvod prostředků na základě zprávy o auditu

Čekáme, až si Marek Čermák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Marek Čermák

Povinný subjekt: Statutární město Zlín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ve zprávě o auditu č. 25 2012 OPE PAS 544 12 ROPSM je uvedeno, že auditoři vyčíslili nesrovnalosti ve výši 16 343 122,68 Kč při realizaci projektu Kulturní a univerzitní centrum Zlín (CZ.1.12/2.1.00/13.00660). Částka byla nakonec o něco snížena a v prosinci 2012 uhrazena. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych chtěl požádat o informace z jakých prostředků byla částka vyplacena, zdali rozhodnutí o zaplacení schvalovala rada města či zastupitelstvo a případně bych požádal i o daný zápis ze zasedání.

S přátelským pozdravem,

Marek Čermák

Statutární město Zlín

2 přílohy

Vaše podání 'Žádost o informace podle dotaz - Kongresové centrum Zlín - odvod prostředků na základě zprávy o auditu' bylo přijato elektronickou podatelnou Magistrátu města Zlína dne 01.02.2018 v 14:38:06.

Simkovičová Lenka,

1 příloha

  • Attachment

    Odpov na dost o poskytnut informace podle z kona.106 1999 Sb.M.erm k.pdf

    81K Download View as HTML

Dobrý den, v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., posíláme v příloze odpověď.

S pozdravem

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Čermák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.