Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin Rytíř prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Koncerty k zahájení školního roku, profil zadavatele

Martin Rytíř vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha - Zbraslav

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Martin Rytíř přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Martin Rytíř

Povinný subjekt: Městská část Praha - Zbraslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o poskytnutí informací ke koncertům konaný k zahájení školního roku od roku 2017 včetně roku 2022, a to:
1) Kdo tyto koncerty organizoval (vždy s uvedením roku);
2) Na jakou finanční částku tato akce stála (pro každý jednotlivý rok; pro rok 2022 kolik má být za tuto akci zaplaceno)
3) smlouvu či objednávku s paní Lenkou Dvořákovou, IČ: 044 402 77, která má tuto akci organizovat v roce 2022 (včetně rozpočtu, návrhu, způsob výběru subjektu pro jeho organizaci a případné další nabídky jiných třetích osob).

Dále Vás žádám o sdělení, proč na profilu zadavatele týkajícího se veřejných zakázek nejsou uvedeny příslušné dokumenty k nim (hodnocení, zpráva o posouzení apod.)

S přátelským pozdravem,

Martin Rytíř

Marta Spáčilová, Městská část Praha - Zbraslav

4 přílohy

Vážený pane Rytíři,

v příloze Vám posílám odpověď na Vaši žádost.

Marta SPÁČILOVÁ
kancelář úřadu - Odbor kancelář tajemníka
tel: 257 111 817, 774 760 891
email: [1][emailová adresa]
 
 
Úřad městské části Praha-Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav
[2]www.mc-zbraslav.cz
 
 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mc-zbraslav.cz/

Městská část Praha-Zbraslav, Městská část Praha - Zbraslav

1 příloha

Městská část Praha-Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
tel.: +420 257 111 888
e-mail: Instituce [MČ Praha - Zbraslav vyžaduje e-mail]
web: www.mc-zbraslav.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin Rytíř prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.