Komunální volby

Dotaz byl úspěšný.

Stanislav Štipl

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás tímto o následující informace:
1) Názvy volebních stran, které do dnešního dne podaly přihlášku k registraci pro letošní komunální volby v obvodu Praha 1
2) U každé volební strany název politické strany nebo hnutí, která kandidátní listinu podala, případně názvy všech politických stran nebo hnutí, pokud se jedná o koalici či sdružení, nebo údaj, že jde o sdružení nezávislých kandidátů

Děkuji za rychlé vyřízení.

S přátelským pozdravem,

Stanislav Štipl

Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Komunální volby? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

Městská část Praha 1

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Komunální volby? bylo doručeno 05.08.2014 17:48:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 126675/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

             Č. j.              Vyřizuje / linka                          
                      Datum
             MČP1 127232/2014                                        E.
Doubravová/668                                                        
 06.08.2014                          
             I-53/14    
             
 Věc: Potvrzení o zaevidování Žádostí o poskytnutí informace podle zák.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu
          k informacím
         

Vážený pane Štiple,

sdělujeme Vám, že dne 6.8.2014 obdrželo k zaevidování oddělení právní,
kontroly a stížností Útvaru tajemníka Úřadu
městské části Praha 1 Vaši Žádost o poskytnutí informace podle Zák.
106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se týká názvů volebních
stran v souvislosti s komunálními volbami 2014.

V souladu s ust. §17 odst. 3 výše uvedeného zákona v souvislosti s
poskytnutím informace je Vám Úřad městské části Praha 1 po uvážení
oprávněn zaslat Výzvu k úhradě nákladů vyčíslených podle Sazebníku úhrad
za poskytnutí informace podle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Sdělení o vyřízení žádosti obdržíte v zákonné lhůtě.

S pozdravem
Emilie Doubravová
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz

Městská část Praha 1

2 přílohy

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 06.08.2014.

Petra Sodomková
referent správního řízení

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor občansko správních agend
Oddělení správního řízení

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 397, fax: +420 224 231 607
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz