Kompetence sociálních pracovnic

Robert Janda vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

obracím se na Vás se žádostí o zodpovězení několika dotazů týkající se sociálních pracovnic OSPOD.

1) Je oprávněna sociální pracovnice vstoupit do domu či bytu násilným způsobem za účelem provedení místního šetření? Může provést sociální pracovnice místní šetření v domácnosti i přes nesouhlas rodičů? Případně jaký právní předpis přesně vymezuje pravomoci sociálních pracovnic?

2) Je povinna sociální pracovnice řešit každé anonymní oznámení, které je podáno na OSPOD ve vztahu péče rodiče o nezletilé dítě, byť se jedná o oznámení, kdy rodič údajně trápí nezletilé dítě hlady?

3) Je tajemník okresního úřadu povinný sdělit dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím kolik stížností na práci vedoucího OSPOD bylo za poslední 3 roky přijato?

S přátelským pozdravem,

Robert Janda

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Kompetence sociálních pracovnic" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 17. 9. 2018 9:17:55, zaregistrováno bylo dne: 17. 9. 2018 9:35:59 pod číslem jednacím: MPSV-2018/186690.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

1 příloha

číslo jednací MPSV-2018/186690-331/1