Kompenzace postižených domácností v rodinných domech zdražením energií.

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane ministře,
S manželkou pobíráme starobní důchod, bydlíme v rodinném domě a náklady na plyn a elektro nám zvýšily o cca 95%. Mandatorní výdaje pokrývají téměř celý jeden důchod. V Mladé frontě Dnes radili převádět majetek na své děti, abychom dosáhli na podporu. To znamená , že majitelé milionových bytů nárok mají a my
budeme vyloučeni. Nevěřím tomu, že dojde k takové nespravedlnosti. Ten, který
celý život šetřil, vytvořil určité hodnoty bude potrestán. Nakonec si vzpomeneme
na nenáviděného Babiše, který nám slíbil vrátit 22% DPH.

S přátelským pozdravem, Miloslav Kolář

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Kompenzace postižených domácností v rodinných domech zdražením energií." bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 12. 1. 2022 10:57:21, zaregistrováno bylo dne: 12. 1. 2022 10:59:46 pod číslem jednacím: MPSV-2022/5924.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2022/5924-331/1

Vážený pane Koláři,
z pověření vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila Vám v příloze zasílám odpověď na Vaše podání - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

Alena Havlová
odbor koordinace státní služby a právní podpory správních činností
Ministerstvo práce a sociálních věcí