Václav Novák

Povinný subjekt: Město Mšeno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o sdělení následujících údajů o činnosti výborů a komisí města Mšena.

Kontrolní výbor - počet pracovních zasedání v období 2010 - 2014.
Kontrolní výbor - účast jednotlivých členů komise na pracovních zasedáních (souhrnně za období 2010 - 2014).

Finanční výbor - počet pracovních zasedání v období 2010 - 2014.
Pozemková a stavební komise - počet pracovních zasedání v období 2010 - 2014.

S přátelským pozdravem,

Václav Novák

Flíglová Miluše, Město Mšeno

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

3 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Vážený pane Nováku,
v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci.

S pozdravem

Miluše Flíglová Jizbová
tajemnice MěÚ Mšeno
------------------------
nám. Míru 1
277 35 Mšeno
[1]http://www.mseno.eu
tel.: 315 693 006
--

References

Visible links
1. http://www.mseno.eu/