Komisař procházka

Dotaz byl úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Sdělení,kdo je komisař por.Bc.Radek Procházka?
pan komisař slouží ,detašované pracoviště .Služba kriminální policie a vyšetřování.odbor hospodářské kriminality.Františka Křížka 24 Praha 7.
Dle sdělení Kanceláře policejního prezidenta plk.Mgr.Miloš Bednaříka ze dne 3.srpna 2015. Vyrozumění
Kancelář policejního prezidenta dne 31.7.2015 obdržela Vaše podání,ze kterého lze dovodit,žádost o prošetření spáchání několika skutků souvisejících se správou domu Havanská 12 Praha 7.Konkrétně zminujete neoprávněné vyplácení odměn z účtu,společenství vlastníků a neoprávněné nakládání s účtem společenství vlastníkům
Vzhledem k místní a věcné příslušnosti Vám sděluji,že výše uvedené podání postupuji k přijetí dalších opatření k rukám ředitele Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy.
Když jsem dostala předvolání od pana por.Bc.Radka Procházky detašované pracoviště Fr.Křížka Praha 7.dost mě to překvapilo. Ředitel Krajské policie je vážený pan Plk.Mgr Miloš Trojánek a ne komisař Procházka .Hodinu jsem ztrávila v kanceláři pana komisaře,po půl hodině,jsem se nabídla,že mu protokol sepíšu aspon ručně,,pan komisař,žádný protokol nesepsal,pochopila jsem kam vane vítr.Při odchodu jsem panu komisařovi sdělila!! Kolumbijská mafie by se měla do Prahy učit,Kolumbijci,jsou břídilové.
Vyrozumění"23.07.2015,16.09.2015,13.05.2016 přes kopírák, nebyly shledány žádné skutečnoti pan Hyan se nedopustil jakéhokoliv trestného činu.
Dne 26.05.2016 mě pan Procházka telefonicky kontaktoval a vyzýval ,abych se dostavila k výpovědi případu pana Hyana,odmítla jsem,to už není černý humor.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 1.6.2016 17:10:04 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Komisař procházka elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 1.6.2016 17:10:04 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Komisař ...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 1.6.2016 17:10:04
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX030AVZ4.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra