Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Ziegner prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kolik činí poplatek na očním od. za vydání dokumentace pacientovi

Petr Ziegner vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Petr Ziegner přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,kolik činí poplatek na očním od.polikliniky za
vydání zdravotní dokumentace?

S přátelským pozdravem,

Petr Ziegner

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.7.2019 10:05:40 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kolik činí poplatek na očním od. za vydání dokumentace pacientovi elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.7.2019 10:05:40 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
23.7.2019 10:40:06

Vaše zpráva ze dne: 23.7.2019 10:05:40
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Kolik činí poplatek na očním od. za vydání dokumentace...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX016YYBW
Datum zaevidování: 23.7.2019 10:14:46

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
23.7.2019 10:40:06

Your message - dated 23.7.2019 10:05:40
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Kolik činí poplatek na očním od. za vydání dokumentace...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX016YYBW
Date of registration: 23.7.2019 10:14:46

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ministerstvo zdravotnictví [1]23/7/2019

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace

Identifikátor dokumentu: MZDRX016Z2XP
značka: MZDR 32337/2019-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 23.07.2019
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1633699.pdf

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ko...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Ziegner prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.