Povinný subjekt: Obec Šumná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii kolaudačního rozhodnuti stavby "fotovoltaický zdroj Vranovský Solarpark II. etapa"

S přátelským pozdravem,

David Havlík