Kolaudační rozhodnutí solárních elektráren

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Statutární město Chomutov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kolaudačních rozhodnutí solárních elektráren Saša Sun a Zdeněk Sun

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Statutární město Chomutov

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Kolaudační rozhodnutí solárních elektráren“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
tel.: +420 474 637 111
fax: +420 474 637 777
e-mail: Instituce [Statutární město Chomutov vyžaduje e-mail]
web: www.chomutov-mesto.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu jpg, pdf, doc, rtf, xls, docx, xlsx, gif, tiff, fo, zfo, png s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

Statutární město Chomutov

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Kolaudační rozhodnutí solárních elektráren“ bylo doručeno 02.10.2014 18:32:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MMCH/107584/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
tel.: +420 474 637 111
fax: +420 474 637 777
e-mail: Instituce [Statutární město Chomutov vyžaduje e-mail]
web: www.chomutov-mesto.cz

Hrbkova Blanka, Statutární město Chomutov

10 příloh

 

Dobrý den,

požadované dokumenty dle zákona číslo 106/1999 Sb. Vám byly zaslány pomocí
elektronické spisovny na Vámi uvedené e-mailové adresy. V případě, že by
se zaslání nezdařilo, zasílám dokumenty ještě touto formou.

 

S pozdravem

 

[1]Popis: Popis: Popis: chomutov_2011_logo_RGB-7.jpgBlanka HRBKOVÁ

Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí

Administrativní zaměstnanec

Husovo nám. 104, č. dveří 103

[2][email address]

Tel.: 474 637 959

 

                                  Magistrát města Chomutova  

 

Upozornění:

Toto sdělení není nabídkou k uzavření smlouvy a ani se nejedná o souhlas
s uzavřením smlouvy. Každá smlouva musí být uzavřena v písemné formě a
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.  
Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů.
Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte odesílatele jeho vrácením a ve svém
informačním systému jej vymažte.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hrbkova Blanka, Statutární město Chomutov

10 příloh

 

Dobrý den,

požadované dokumenty dle zákona číslo 106/1999 Sb. Vám byly zaslány pomocí
elektronické spisovny na Vámi uvedené e-mailové adresy. V případě, že by
se zaslání nezdařilo, zasílám dokumenty ještě touto formou.

 

S pozdravem

 

[1]Popis: Popis: Popis: chomutov_2011_logo_RGB-7.jpgBlanka HRBKOVÁ

Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí

Administrativní zaměstnanec

Husovo nám. 104, č. dveří 103

[2][email address]

Tel.: 474 637 959

 

                                  Magistrát města Chomutova  

 

Upozornění:

Toto sdělení není nabídkou k uzavření smlouvy a ani se nejedná o souhlas
s uzavřením smlouvy. Každá smlouva musí být uzavřena v písemné formě a
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.  
Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů.
Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte odesílatele jeho vrácením a ve svém
informačním systému jej vymažte.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hrbkova Blanka, Statutární město Chomutov

10 příloh

 

Dobrý den,

požadované dokumenty dle zákona číslo 106/1999 Sb. Vám byly zaslány pomocí
elektronické spisovny na Vámi uvedené e-mailové adresy. V případě, že by
se zaslání nezdařilo, zasílám dokumenty ještě touto formou.

 

S pozdravem

 

[1]Popis: Popis: Popis: chomutov_2011_logo_RGB-7.jpgBlanka HRBKOVÁ

Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí

Administrativní zaměstnanec

Husovo nám. 104, č. dveří 103

[2][email address]

Tel.: 474 637 959

 

                                  Magistrát města Chomutova  

 

Upozornění:

Toto sdělení není nabídkou k uzavření smlouvy a ani se nejedná o souhlas
s uzavřením smlouvy. Každá smlouva musí být uzavřena v písemné formě a
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.  
Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů.
Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte odesílatele jeho vrácením a ve svém
informačním systému jej vymažte.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]