Kolaudační rozhodnutí k objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Vokatý

Povinný subjekt: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zveřejnění kolaudačního rozhodnutí k objektu č.p. 786, v
k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3. V případě, že kolaudační rozhodnutí není k dispozici, žádám o zveřejnění dokumentu na jehož podkladě tvrdíte, že je tento objekt zkolaudován jako zdravotnické zařízení.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Vokatý

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

3 přílohy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
--------------------------------------------------------------------

e-mail od: [FOI #5015 e-mail] ??
předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kolaudační rozhodnutí k objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3
doručen: 08.03.2016 17:13:04

byl převzat a je evidován

číslo jednací: UZSVM/B/12619/2016
evidenční číslo: 15532/B/2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

3 přílohy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
--------------------------------------------------------------------

e-mail od: [FOI #5015 e-mail] ??
předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kolaudační rozhodnutí k objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3
doručen: 08.03.2016 17:13:04

byl převzat a je evidován

číslo jednací: UZSVM/A/14319/2016
evidenční číslo: 15532/B/2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

3 přílohy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
--------------------------------------------------------------------

e-mail od: [FOI #5015 e-mail] ??
předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kolaudační rozhodnutí k objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3
doručen: 08.03.2016 17:13:04

byl převzat a je evidován

číslo jednací: UZSVM/A/14319/2016
evidenční číslo: 15532/B/2016

Tomáš Vokatý zanechal/a poznámku ()

Odpověď jsem obdržel formou datové zprávy. Přílohy z datové zprávy jsou zde:

https://drive.google.com/folderview?id=0...