Povinný subjekt: Obec Šumná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii kolaudačního rozhodnuti stavby "fotovoltaický zdroj Vranovský solarpark-III. etapa"

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obec Šumná - účtárna, Obec Šumná

Jiřina Cejpková,

5 příloh

Dobrý den, zasíláme Vám Vámi požadované v přílohách

Stavební úřad OÚ Šumná