Klientská přívětivost vlakové dopravy

Instituce by na tento dotaz ráda /nebo již odpovědělaposláním odpovědi poštou.

Lucie Šebestová

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informací týkající se osobní vlakové dopravy.
Jaké kroky byly podniknuty v rámci zlepšení hospodaření společnosti poté, co na trh vstoupili další vlakoví dopravci? Především jaké byli podniknuty kroky ke zlepšení vztahů s klienty, zlepšení klientské přívětivosti vlakové dopravy, a zda stále nastávají situace, kdy cestující stojí i několik hodin, či zda jste po vzoru soukromých vlakových dopravců též zavedli pouze místa s nutnou rezervací.

S přátelským pozdravem,

Lucie Šebestová