Klasa; zadávací dokumentace

Richard Hunt vznesl tento dotaz dotaz na Státní zemědělský intervenční fond

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

tato žádost o informace se vztahuje k dokumentu, který jste mi poslali v reakci na mou žádost odeslanou dne 14.11.12 prostřednictvím této webové stránky, na níž jste mi laskavě odpověděli stejným způsobem.

Jednalo se o dokument s názvem "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE „RÁMCOVÁ SMLOUVA - KOMUNIKAČNÍ PODPORA ZNAČKY KLASA NA OBDOBÍ 2012 - 2013“

V souvislosti s tímto dokumentem mi prosím poskytněte informaci:

- zda-li byl tento dokument připraven a sepsán přímo a pouze pracovníky SZIF
- pokud ano, uveďte, prosím, pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců
- v případě, že byli zapojeni externí konzultanti, ať se na přípravě dokumentu podíleli částečně či zcela samostatně, uveďte:
- jméno konzultanta (konzultantů)
- název společnosti, pro kterou pracují (pokud je to relevantní)
- odměnu, která byla konzultantovi či jeho zaměstnavateli za práci vyplacena

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Státní zemědělský intervenční fond

20/11/2013

Dobrý den,
z elektronické podatelny SZIF Vám byl odeslán přiložený dokument
č.j.: SZIF/2013/0395782
Věc: FW: Žádost o informace podle zákona 106 - Klasa; z.

Po přijetí tohoto mailu, prosím, neprodleně potvrďte jeho přijetí a to
následujícím způsobem:
- vytvořte odpověď k tomuto mailu,
- do těla mailu napište zprávu, že potvrzujete přijetí mailu,
- mail(datovou zprávu) elektronicky podepište svým elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu a odešlete na na podatelnu SZIF.

V odesílaném potvrzení o přijetí, prosíme, nepřepisujte ani nedoplňujte
ostatní části mailu (např. předmět) a rovněž nepřikládejte jiná podání
(nová podání zasílejte v nové emailové zprávě).

Nepotvrdíte-li přijetí dokumentu do dvou kalendářních dnů, bude Vám
doručen jiným způsobem.

S pozdravem
Podatelna SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48 133 981

Ve Smečkách 33,
Praha 1 - 110 00

Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]
(obecná adresa),
[[1]email address] (elektronické podávání dokumentů)
Datová schránka SZIF: jn2aiqd

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Rokosová Irena, Státní zemědělský intervenční fond

Dobrý den,

prosím Vás o zaslání potvrzení přijetí našeho dopisu, zaslaného e-mailem ČJ SZIF/2013/0395782 na adresu [email address], pokud možno během dneška.

Děkuji a přeji Vám hezký den

Irena Rokosová
Oddělení komunikace

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
T: +420 222 871 414
E: [email address]

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

ukázat citované pasáže

Rokosová Irena, Státní zemědělský intervenční fond

Dobrý den,

prosím Vás o zaslání potvrzení přijetí našeho dopisu, zaslaného e-mailem ČJ SZIF/2013/0395782 na adresu [email address], pokud možno během dneška.

Děkuji a přeji Vám hezký den

Irena Rokosová
Oddělení komunikace

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
T: +420 222 871 414
E: [email address]

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Rokosová Irena

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dle vašeho požadavku potvrzuji příjem vaší odpovědi k mé žádosti o informace.
Avšak mohu se vás zeptat, proč toto požadujete? Vaše odpověď e-mailem je ve smyslu infozákona platná. Navíc je dostupná na veřejném webu IPV, kde ji kdokoliv může vidět a přečíst si ji. To je jistě jeden z důvodů, proč je tento web užitečný.

S pozdravem,

Richard Hunt

Rokosová Irena, Státní zemědělský intervenční fond

Dobrý den pane Hunte,

děkuji Vám za obě potvrzení přijetí našich dopisů, zaslaných e-mailem ČJ SZIF/2013/0395782 a ČJ SZIF/2013/0395782.
V rámci interních pravidel spisového řádu u žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb. požadujeme při e-mailové korespondenci potvrzení o přijetí.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Irena Rokosová
Oddělení komunikace

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
T: +420 222 871 414
E: [email address]

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

ukázat citované pasáže