Klasa - Výběrové řízení (dotaz 5)

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S ohledem na vaši práci na stížnosti týkající se výběrového řízení Klasa (v souvislosti s níž jste mi do dnešního dne odmítli sdělit požadované informace), tímto žádám o následující informace:

U všech zaměstnanců úřadu, kteří se svou prací podíleli na této stížnosti, uveďte podrobné údaje o jejich odborné praxi v oblasti marketingové komunikace.

Moje definice "odborné praxe v marketingové komunikaci", je následující:

minimálně 12 měsíců v řídící pozici v agentuře působící v oblasti marketingové komunikace; nebo minimálně 12 měsíců v řídící pozici v komerční společnosti nebo jiné organizaci, kde byla dotyčná osoba přímo zodpovědná za rozpočet marketingové komunikace ve výši 10 mil. Kč ročně nebo více.

Struktura požadovaných inforací je následující

-Pracovní pozice dotyčné osoby v Úřadu
-Název firmy a agentury, kde byla získána praxe v oblasti marketingové komunikace (jak je definováno výše)
-Pozice zastávaná v komerční společnosti nebo agentuře a délka setrvání na této pozici.

Vezměte prosím na vědomí, že abych vám usnadnil dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím, nepožaduji jména dotyčných zaměstnanců (i když nesouhlasím s tím, že by jejich zveřejnění bylo ve skutečnosti porušení zákona na ochranu údajů, jak jste již dříve uvedli)

V případě, že žádný zaměstnanec požadované zkušenosti nemá, potvrďte prosím, zda úřad vyhledal pomoc u libovolného externího subjektu, který má zkušenost s marketingovou komunikací, aby úřadu pomohl vyšešit stížnost. Pokud ano, uveďte název organizace a dotčených osob.

S pozdravem,

Richard Hunt

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Informace k doručení rozhodnutí o odmítnutí
PID dokumenu: UOHSX006QMQM
Datum podání: 14.1.2015

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.6.2015 12:58:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Intervence PSP elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 10.6.2015 12:58:09 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 10.6.2015 13:00:48

Vaše podání ze dne: 10.6.2015 12:58:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Intervence PSP podané na adresu el. podatelny - Instituce [Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX0077OJL
Datum zaevidování: 10.6.2015 12:59:34
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02CPZ9
Vaše evidenční údaje: Hunt Richard, Na Krutci 11, 16000 Praha 6, [FOI #3526 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Švestková Jitka Ing.

............................