Klasa - Výběrové řízení (dotaz 4)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Pokud to chápu správně, ve stížnosti týkající se výběrového řízení Klasa členové rozkladové komise - Komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně I, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu, měli za úkol pomoci Úřadu v rozhodovacím procesu.

V souvislosti s těmito ne-zaměstnanci, žádám vás o laskavé poskytnutí informací o výběru a náboru, na základě nichž je Úřad pověřil výše uvedeným úkolem.

Konkrétně žádám také o informace, jakou odbornou kvalifikaci úřad požadoval pro jednotlivé pozice ve výboru a u každého jednotlivce také podrobně uveďte, jaká je profesní kvalifikace těto externích pověřených pracovníků, která uvedená kritéria splnila.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Vyrozumění o prodloužení lhůty
PID dokumenu: UOHSX006LAFA
Datum podání: 25.11.2014

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Částečné poskytnutí informace - odpověď
PID dokumenu: UOHSX006N6ZK
Datum podání: 11.12.2014

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane, vážená paní,

Děkuji vám za vaši odpověď. Sdělili jste mi, že mi poskytnete podrobnější odpověď poštou. Dovolte mi připomenout část 4, odstavec 5 zákona o svobodném přístupu k informacím. Neexistuje žádný rozumný důvod, proč byste nemohli svou úplnou odpověď odeslat elektronicky prostřednictvím této webové stránky. Proto žádám o poskytnutí této odpovědi elektronicky. Ujistěte se, že zaslaná příloha neobsahuje adresu nebo datum narození, protože jejich uvedení není nutné.

Děkujeme vám za vaši spolupráci v souladu s legislativou.

S pozdravem,

Richard Hunt

Informace pro všechny,

3 přílohy

--

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Informace k doručování
PID dokumenu: UOHSX006OHJA
Datum podání: 19.12.2014

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.