Klasa - Výběrové řízení (dotaz 3)

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V souvislosti s vaším dopisem ze dne 23.9.2014 k dotazu ohledně rozhodnutí v případě "Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014" žádám o poskytnutí bližších informací k odborným pracovním zkušenostem externích účestníků rozhodovacího procesu, tedy (dle informací poskytnutých UOHS dopisem ze dne 14.8.2014) rozkladové komise, kteří se podíleli na řešení zmíněného případu a na konečné rozhodnutí měli vliv. Konkrétně se jednalo o Komisi pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek Brno I.
Žádám o následující informace:

- název pracovní pozice každého dotyčného člena komise
- bližší informace o tom, na jakých pracovních pozicích v minulosti
působili (odborné předpoklady)
- bližší informace o jejich univerzitním vzdělání (pokud jej mají)

Vezměte prosím na vědomí, že nepožaduji ani jména těchto osob, ani žádné jiné osobní údaje.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Částečné poskytnutí informace
PID dokumenu: UOHSX006ICXH
Datum podání: 31.10.2014

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --