Klasa - Výběrové řízení

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V souvislosti s vaším rozhodnutím v případě "Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014" žádám o poskytnutí bližších informací k odborným pracovním zkušenostem zaměstnanců UOHS, kteří se podíleli na řešení zmíněného případu a na konečné rozhodnutí měli vliv. Žádám o následující informace:

- název pracovní pozice každého dotyčného zaměstnance
- bližší informace o tom, na jakých pracovních pozicích v minulosti působili
- bližší informace o jejich univerzitním vzdělání (pokud jej mají)

Vezměte prosím na vědomí, že nepožaduji ani jména těchto osob, ani žádné jiné osobní údaje.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Výzva k upřesnění žádosti
PID dokumenu: UOHSX006CTMV
Datum podání: 8.9.2014

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mrzí mne, že vám připadá obtížné "identifikovat rozsah informací požadovaných" v rámci mého dotazu.

Můj dotaz se týká pouze druhostupňového rozhodnutí UOHS, což je zřejmé z mého původního dotazu, viz http://www.infoprovsechny.cz/request/kla....

Vaše předchozí zamítnutí bylo založeno na vašich obavách, že dojde zveřejněním úplných životopisů zaměstnanců vašeho úřadu k narušení jejich práv dle zákona o ochraně osobních údajů. Proto jsem svou žádost přeformuloval tak, aby k tomu v žádném případě nedošlo. Zejména nežádám poskytnutí jmen jednotlivých zaměstnanců.

Aby byl můj dotaz úplně jasný: někteří zaměstnanci vašeho úřadu se - ať už jakýmkoli způsobem - podíleli na rozhodnutí o zrušení výsledku výběrového řízení na marketingovou komunikační kampaň pro značku "Klasa". Žádám o poskytnutí informací o profesní historii každého z těchto zaměstnanců, až po jejich současnou pracovní pozici na ÚOHS. Název této pozice bude jasně uveden.

Pro vaši potřebu připojuji odkaz na podobný dotaz, ketrý jsem prostřednictvím této webové stránky položil Ministerstvu spravedlnosti. Jejich odpověď můžete použít jako vzorovou šablonu pro svou odpověď. Nicméně ačkoli Ministerstvo spravedlnosti bylo ochotno poskytnout také jména svých zaměstnanců, já jména zaměstnanců nevyžaduji, neboť je aktuálně znát nepotřebuji. Myslím, že se shodneme na tom, že Ministerstvo spravedlnosti bude mít ze všech veřejných subjektů to nejlepší povědomí o vztahu mezi zákonem o svobodném přístupu k informacím a zákonem o ochraně osobních údajů, a že jeho odpověď lze považovat za "příklad dobré praxe".

viz: http://www.infoprovsechny.cz/request/ziv...

Dále bych vás rád upozornil, že jste nikdy odpověděli na část mého původního dotazu. Učiňte tak tentokrát. Opět se budu snažit svou žádost co nejlépe vyjasnit: v případě, že v rámci výše uvedeného procesu rozhodování o zrušení výsledku výběrového řízení na marketingovou komunikační kampaň pro značku "Klasa" přizval ÚOHS nějaké externí odborníky (čímž mám na mysli osoby, které nejsou zaměstnanci ÚOHS nebo se jedná o soukromé firmy), zahrňte prosím do své odpovědi tyto osoby nebo společnosti a uveďte, o jaký druh poradenství či pomoci byli požádáni.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Poskytnutí informace
PID dokumenu: UOHSX006DP93
Datum podání: 16.9.2014

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vážení,

Znovu bych rád upřesnil, že informace, kterou požaduji, je souhrn odborných zkušeností těch, kteří se podílejí na rozhodování v případě "Klasa". Sdělili jste mi, že do rozhodování jsou v tomto případě zapojeni členové "Rozkladové komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek I v Brně". Aby byla odpověď na mou žádost úplná, je nutné, abyste mi zaslali přehled odborných zkušeností každé z osob z této komise, která se na rozhodování podílela. Odpověď může být ve formátu uvedeném v příkladu odpovědi ministerstva spravedlnosti na jinou žádost, který jsem vám poslal v předchozí korespondenci. Připomínám, že jste neuvedli žádný důvod, proč by neměla být sdělena odborná praxe osob zapojených do rozhodnutí ÚOHS v odpovědi na žádost o informace podle zákona 106, a věřím, že poskytnutím příkladu odpovědi Ministerstva spravedlnosti coby vzájemně přijatelného formátu životopisu jsem pomohl ke snazšímu zpracování odpovědi. Proto očekávám bezodkladné poskytnutí zmíněné informace o odborných zkušenostech osob podílejících se na rozhodování v případě Klasa.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Přípis Úřadu
PID dokumenu: UOHSX006EECG
Datum podání: 23.9.2014

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.